Boeken

Adrienne, Carol - Leven als bestemming : synchroniciteit, intuitie en innerlijke wijsheid.

Verschenen bij Forum in 2001


Eigen ervaringen van de auteur en de levensverhalen van anderen zijn de basis van dit boek. Doel is de lezer te stimuleren zijn bestemming te ontdekken. Zij reikt technieken aan om intuitie, synchroniciteit, creativiteit en gedragspatronen te stimuleren die helpen het levensdoel te vinden. Vlot geschreven met veel herkenbare situaties, onder andere met betrekking tot werk, relaties, geld en gezondheid.

Allende, Isabel - Paula

Verschenen bij Wereldbibliotheek in 1994


Autobiografisch getint relaas waarin de bekende schrijfster voor haar dochter Paula, die in coma is geraakt, haar geschiedenis vastlegt. Nadat Paula een jaar op het randje van de dood balanceert, sterft zij uiteindelijk.

Bernstein, Judith R. - Als verdriet blijft : overleven na het verlies van een zoon of dochter

Verschenen bij Omega Boek in 2000


Omdat de auteur van dit boek zelf een 25-jarige zoon door een dodelijke ziekte verloor en omdat ze zich als psychologe intens ging bezighouden met een ervaring als deze, ook bij anderen, ging ze er over schrijven. De schrijfster geeft heel voorzichtig en aan de hand van prachtige voorbeelden aan, hoe het mogelijk wordt om, ondanks blijvend verdriet, het leven toch weer als waardevol te ervaren.

Boogert, Arie - Bij het sterven van kinderen : een handreiking

Verschenen bij Christofoor in 1991


Wat betekent het als een kind sterft en in het bijzonder als het je eigen kind betreft. Boogert staat uitvoerig stil bij de stervensbegeleiding, reikt citaten aan over het thema sterven en gedichten, sprookjes en verhalen waarin de dood een rol speelt.

Bowman, Carol - Wie was mijn kind?

Verschenen bij Bruna in 1997


Dit boek is een breed opgezet betoog over herinneringen aan vorige levens van kleine kinderen, aangevuld met informatie en advies voor ouders. De schrijfster put uit haar eigen ouderlijke ervaring en uit haar uitgebreide onderzoek binnen de reïncarnatieliteratuur. Zij benadrukt vooral ook de helende werking van het opnieuw beleven van traumatische delen van vorige levens.

Bowman, Carol - Kinderen uit de hemel

Verschenen bij Bruna in 2001


De schrijfster van 'Wie was mijn kind' is verder gegaan met haar onderzoek naar reïncarnatieherinneringen bij kinderen naar aanleiding van de vele reacties op haar website. Met dezelfde zorgvuldigheid en evenveel gezonde reserve als haar grote voorbeeld Ian Stevenson onderzoekt zij deze reacties op authenticiteit en beschrijft deze in dit boek. Zij brengt deze informatie in verband met wat tot nu toe in de westerse maatschappij bekend is over het onderwerp en wat in andere culturen (soms al eeuwenlang) wordt geloofd en beschreven. Zij vraagt van de lezer niet meer dan zich open te stellen. In dat geval zal de inhoud van dit boek schokken, verwonderen en, in vele gevallen, troosten.

Chopra, Deepak - Synchronisch leven : de onbegrensde kracht van het zinvolle toeval

Verschenen bij Servire in 2003


Deepak Chopra is ervan overtuigd dat wij contact kunnen leggen met een gebied van onbegrensde mogelijkheden in onszelf. Zinvol toeval, of synchroniciteit, is een boodschap uit dit gebied. In dit boek laat Chopra zien hoe wij deze boodschappen kunnen inzetten om onze wensen te vervullen en ons leven te vervolmaken. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt beschreven hoe synchroniciteit werkt. Het tweede deel is een soort cursus in synchronisch leven en reikt principes en oefeningen aan.

Garfield, Patricia - Droomberichten: hoe dromen kunnen helpen bij rouwverwerking

Verschenen bij Forum in 1998


Uitvoerig gedocumenteerd onderzoek naar dromen over overleden personen van hun nabestaanden. Een boek dat kan helpen bij rouwverwerking, aangezien er van uitgegaan wordt dat de droom een middel aanreikt waarmee de relatie met de overledene kan worden verrijkt of verhelderd. Bronnen voor de vele droombeschrijvingen vormden rouwverwerkingsgroepen, advertenties, praatgroepen, het eigen droomdagboek van de auteur en gepubliceerde verslagen. Op het gebied van dromen is Patricia Garfield (zelf psychologe) zeer bekend. 'Droomberichten'zit logisch in elkaar en is liefdevol, positief, troostrijk en verhelderend geschreven, zonder zoetig te worden.

Gibran, Kahlil - De profeet

Verschenen bij Servire voor het eerst in 1927


Klassiek geworden wijsheid van de Libanese mysticus (1883 - 1931). Deze bevat de schitterende spirituele dialogen tussen een verlichte, Arabische meester, Almoestafa, en het hem vreemde volk dat hij na twaalf jaar tussen hen geleefd te hebben verlaat om naar zijn eigen eiland terug te keren. Met onder andere teksten over de liefde, kinderen, vreugde en smart, pijn, schoonheid en dood.

Guggenheim, Bill en Judy - Tekenen van geluk : signalen uit de hemel

Verschenen bij Het Spectrum in 1997


Kunnen de gestorvenen op eigen initiatief contact leggen met nabestaanden? De auteurs brengen verslag uit van hun onderzoek daarnaar en constateren aan de hand van honderden verhalen dat dit inderdaad gebeurt. Ze beschrijven twaalf verschillende manieren waarop de doden zich aan de levenden kunnen vertonen (via verschijning, stem, aanraking, droom, symbool e.a.). Bij de beschrijving van de contacten worden degenen die het meegemaakt hebben uitvoerig aan het woord gelaten. De Guggenheims hebben een eigen website.

Harrison, Peter en Mary - Reïncarnatieverhalen van kinderen

Verschenen bij Ankh-Hermes in 1995


Kinderen blijken in de eerste jaren van hun leven zich gebeurtenissen uit hun vorige leven nog goed te herinneren. In het eerste deel van dit boek worden vele verhalen verteld door ouders die ze hebben opgetekend en waarvan zoveel mogelijk is nagegaan of het vertelde op waarheid kon berusten. Hieruit kwamen opmerkelijke gegevens. In het tweede deel wordt ingegaan op de moeilijkheden van hypnose in dit opzicht en in het derde deel worden medische en religieuze standpunten globaal behandeld.

Hopcke, Robert H. - De zin van toeval.

Verschenen bij Bruna in 1998


Meestal noemen we gebeurtenissen die zich gelijktijdig afspelen en die geen aanwijsbaar oorzakelijk verband hebben, toeval. De schrijver bekijkt ze vanuit een ander standpunt. Synchroniciteit, het gelijktijdig plaatsvinden van gebeurtenissen, gebeurt continu. De schrijver roept op om te kijken naar de betekenis die het samenvallen van gebeurtenissen voor iemand heeft. Het kan bv. een ondersteunende, emotionele of symbolische betekenis hebben. Met talloze voorbeelden van een aantal belangrijke levensgebieden zoals relaties, werk, dromen en spiritueel leven.

Joseph, Frank - Zinvol toeval: synchroniciteit in ons dagelijks leven

Verschenen bij Bres in 2000


Het begrip synchroniciteit komt van de psycholoog Carl Gustav Jung. Het staat voor het verschijnsel dat voor de alerte waarnemer twee of meer gebeurtenissen die zich schijnbaar toevallig tegelijk (synchroon) voordoen in werkelijkheid een verborgen verband suggereren. Praktisch handboek om zinvol toeval in het dagelijks leven op te sporen en te duiden.

Khan, Hazrat Inayat - Gayan, Vadan, Nirtan: Soefi-wijsheid over liefde en schoonheid

Verschenen bij Panta Rhei in 1997


Verzameling ideeën, gedachten, aforismen, gebeden en spreuken uit het werk van de Soefi-mysticus (1882-1927). In zijn mystiek spelen de eenheid met het goddelijke en de manifestatie van het goddelijke in de mens een grote rol.

Kübler-Ross, Elisabeth - Kinderen en de dood

Verschenen bij Ambo in 1984


Beschrijving van de ervaringen van ouders die door ziekte, ongeval, moord of zelfdoding een kind verloren hebben, aangevuld met adviezen. Elisabeth was een ervaren arts/psychiater en thanatologe die exact wist waarover zij sprak. Het boek biedt, ook via case-story's, op een overtuigende manier de helpende hand en troost.

Lansen, IJde en Mieke Bello - Je gaat niet zomaar dood : vragen en antwoorden rondom het leven en sterven van Marleentje

Verschenen bij Ankh-Hermes in 1992


Op 12 februari 1991 stierf plotseling Marleentje Lansen. Ze werd ruim zes jaar. Toen ze net vijf was, stelde ze al indringende vragen over leven en dood. Kort voor haar dood vroeg ze haar moeder of zij voor haar een kindje wilde krijgen, omdat zij dat zelf nooit zou kunnen. Pas na Marleentjes dood beseften haar ouders, hoe ze op allerlei manieren op haar naderende einde had gewezen. Achttien maanden na Marleentjes dood hebben ze opnieuw een dochtertje gekregen.

L÷nnerstrand, Sture - Shanti Devi : een verhaal over re´ncarnatie

Verschenen bij Mirananda in 1996


Het Hindoe´stische, Indiase meisje Shanti Devi is het best gedocumenteerde geval van re´ncarnatie dat we kennen, omdat er naar haar verklaringen in 1935 een onafhankelijk onderzoek geweest is op verzoek van de Indiase politicus Gandhi. De Zweedse auteur sprak 30 jaar geleden met haar en met mensen uit haar geboorte-omgeving. Veertien maanden na haar dood in september 1925 incarneerde ze opnieuw in een gezin in Delhi met nagenoeg volledige en zeer specifieke 'onmogelijke' herinneringen zoals over de ontrouw van haar vroegere man, verborgen geld en een 'onvindbare' put.

Mardorf, Elisabeth - Dat kan geen toeval zijn! : verrassende ontmoetingen en gebeurtenissen

Verschenen bij Ankh-Hermes in 1999


We kennen allemaal uit ervaring het fenomeen dat we aan iemand denken en hij/zij belt op of staat aan de deur. Is dit toeval? Wat is toeval? In de psychologie noemt men dit synchroniciteit. Auteur werd in haar praktijk met veel 'toevalligheden'geconfronteerd en heeft er studie van gemaakt. Het boek is bedoeld om mensen erop te wijzen dat zogenaamde toevalligheden ons een boodschap willen brengen.

Martin, Joel en Patricia Romanowski - Liefde voorbij het leven

Verschenen bij Bruna in 1998


Beschrijving van waargebeurde ervaringen van directe communicatie met overledenen, bedoeld als herkenning voor lezers, om mogelijke angst en verwarring t.a.v. een dergelijke ervaring te verminderen en de betekenis van het meegemaakte te verduidelijken. Na een inleiding worden veel ervaringen beschreven, per hoofdstuk ingedeeld en ingeleid: visioenen, verschijningen, bijna-dood ervaringen, symbolen etc

Martin-Kuri, Karyn - Moed voor een nieuw millennium : over de samenwerking tussen mensen en engelen

Verschenen bij Indigo in 1998


De schrijfster geeft een uiteenzetting van een aantal problemen in het menselijk bestaan. De kern van deze boodschap is dat de spirituele machten de wereld niet meer kunnen leiden zonder dat wij mensen hun de hand reiken. Martin-Kuri vertaalt de persoonlijke en maatschappelijke veranderingen die nodig zijn in praktische ideeŰn en adviezen. Neem verantwoordelijkheid, wees bescheiden en oprecht, toon moed, handel onbaatzuchtig, leef met respect en straal vreugde uit.

 

Mehlgarten, An - De hemelpoort op een kier : over het korte leven van mijn kleinkind Roos

Verschenen bij Christofoor in 2006


Persoonlijk relaas van een oma over het overlijden van haar vijfjarige kleindochter die lijdt aan een ongeneeslijke hartspierziekte. Dit wordt vlak na haar geboorte ontdekt. In de vijf jaar dat Roos te leven heeft, is deze oma nauw bij het leven van haar kleinkind betrokken. Parallel daaraan vindt een zoektocht plaats naar de zingeving van dit zware lot. Zij vindt antwoorden bij de antroposofie. Daarnaast bevat het boek praktische tips voor een kinderbegrafenis- of crematie en een uitgebreide duiding van de ziekte cardiomyopathie.

Miller, Carolyn - Wonderen creëren

Verschenen bij Ankh-Hermes in 1996


De schrijfster ontsnapte zelf op wonderbaarlijke wijze aan de dood en raakte door haar ervaring en die van anderen geboeid door wonderen. Ze verzamelde persoonlijke verslagen en kwam tot de conclusie dat een bepaalde houding en een bepaalde bewustzijnstoestand op momenten van groot gevaar levensreddend zijn. In het eerste deel analyseert ze verslagen van wonderbaarlijke reddingen en gaat in op wetenschappelijke kritiek. In het tweede deel ontvouwt ze haar theorie over wonderen en geeft ze aanwijzingen hoe we onszelf toegankelijk kunnen maken voor dit soort gebeurtenissen, die 'gewoner' zijn dan veel mensen denken.

Miller, Sukie - Na de dood : de vier fasen van de reis in het hiernamaals

Verschenen bij Servire in 1997


Als psychotherapeute gespecialiseerd in de behandeling van terminaal zieken ontdekte Sukie Miller dat de angst om te sterven bij veel van haar cliŰnten direct te maken had met de onzekerheid over wat er na het overlijden gebeurt. Acht jaar lang bestudeerde ze de opvattingen over het hiernamaals die in diverse culturen aangetroffen worden. Zij onderscheidt vier fasen van de reis in het hiernamaals: het wachten, het oordeel, de mogelijkheden en de terugkeer. Miller illustreert deze fasen aan de hand van fragmenten van therapeutische sessies, anekdotes, verhalen, interviews met sjamanen, priesters, religieuze leiders en heiligen uit alle delen van de wereld.

Norwood, Robin - Waarom ik, waarom dit, waarom nu : een antwoord op de grote vragen van het leven

Verschenen bij Anthos in 1995


Beschouwing over spiritualiteit, geestelijke groei en de zin van lijden en tegenspoed. Centraal staat het inzicht dat de ziel, die zich ontwikkelt en daartoe incarneert in verschillende levens, er een bedoeling mee heeft wanneer we met tegenspoed geconfronteerd worden. Alleen op deze wijze kan het bewustzijn namelijk volledig tot ontwikkeling komen. Geschreven in een heldere stijl en met levendige praktijkvoorbeelden.

Paetow, Karl - Sprookjes van Vrouw Holle

Verschenen bij Christofoor in 1987


Korte en langere sagen en sprookjes, afkomstig uit Duitsland en Oostenrijk. Allen hebben ze als centrale figuur Vrouw Holle die waakt over alles wat leeft in de natuur. Bovendien 'schenkt zij overvloed aan degenen, die uit een volheid van het hart leven en zij werpt de zelfzuchtige op zichzelf terug'.

Richo, David - Onverwachte wonderen : synchroniciteit als geschenk

Verschenen bij Ankh-Hermes in 2000


Het onderwerp van dit boek stamt uit de dieptepsychologie van Carl G. Jung en wordt gedefinieerd als samenloop van omstandigheden die met onbewuste ziele-inhouden te maken hebben. Wanneer men voldoende alert is, aldus de strekking van dit verschijnsel, gebeurt er van alles schijnbaar toevallig maar in werkelijkheid meer of minder beinvloed vanuit en/of op onvermoede wijze relevant voor ons onbewuste.

Rosen, Eliot Jay (redaktie ) - Het licht van de ziel : voor de geboorte, tijdens het leven, na de dood

Verschenen bij het Spectrum in 1999


De schrijver heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van stervensbegeleiding en rouwverwerking. Hij is ervan overtuigd dat het integreren van praktische spiritualiteit in het levens- en stervensproces een mens bewuster en minder angstig maakt. Dit boek bevat een bloemlezing van 32 deskundigen uit diverse spirituele en wetenschappelijke disciplines (o.a. Stephen Levine, Joan Borysenko, Raymond Moody, E. Kubler-Ross, Dalai Lama, Ram Dass, Stanislav Grof). Deze interviews zijn verdeeld in acht delen: leven en ziel, de ziel voor de geboorte, na de dood, bijnadoodervaringen, de beleving en voorbereiding van de ziel op een goede overgang, de ziel op het moment van de dood en de ziel en de wetenschap. Een boek dat de lezer zal inspireren op een dieper niveau om te gaan met het leven en de sterfelijkheid.

Salter, Joan - Op weg naar de aarde : verwachting, geboorte, eerste levensjaren

Verschenen bij Christofoor in 1990


Een inspirerende handleiding voor wie het krijgen en opvoeden van kinderen wil bezien vanuit een meer spiritueel standpunt. De gehanteerde visie op de mens is die van de antroposofie., in heldere bewoordingen ook goed toegankelijk gemaakt voor 'anderen'. De besproken aspecten van voorbereiding, verzorging, kleding, voeding, psychische en zintuiglijke omgeving, spel en beweging geven een rijk beeld van verantwoord ouderschap.

Schneider, Regine - Crisis als kans : hopeloze situaties en positieve uitkomsten

Verschenen bij Elmar in 1997


Beschrijving van de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen die een leven plotseling volledig veranderen. Of zo'n situatie uitgroeit tot een crisis, hangt niet af van de gebeurtenis op zichzelf. Een verandering in de gezinssituatie, een sterfgeval of verlies van werk of gezondheid gaan onvermijdelijk gepaard met angstgevoelens. Van belang is deze niet te onderdrukken, maar onder ogen te zien. Alleen op deze manier, door goed naar zichzelf te luisteren, is het mogelijk nieuwe perspectieven te ontwikkelen en een andere inhoud aan het leven te geven.

Stolp, Hans - Waarom wij naar de aarde kwamen : een (voorlees)boek voor kinderen van 10 tot 100 jaar

Verschenen bij Ten Have in 2000


Waarom wij op aarde zijn wordt met hulp van de reïncarnatieleer uitvoerig uitgelegd. De mens wordt, begeleid door een persoonlijke engel, vanuit de lichtwereld naar de aarde gestuurd om te leren en te proberen het kleine vlammetje van de liefde helderder te laten schijnen. De mens is nogal hardleers dus er zijn vele levens te gaan voordat je licht volledig stralend schijnt en dan ben je in de hoogste sfeer van de lichtwereld en hoef je niet meer terug. Hans Stolp (predikant en theoloog) schreef al vele boeken over spiritualiteit en geeft regelmatig lezingen.

Stolp, Hans en Margarete van den Brink - Omgaan met gestorvenen : leven voorbij de dood

Verschenen bij Ankh-Hermes in 2000


Pastor/publicist Stolp en trainer/schrijfster Van den Brink reiken in dertien essays aardige discussiestof aan voor christenen die innerlijk verder willen met een al dan niet geliefde overledene.Veel antroposofische en/of New Age-begrippen (uittredingen, aura's, bijnadood-ervaringen, karmische opdrachten e.d.) worden onder meer met citaten uit andere publicaties voor gelovigen bespreekbaar gemaakt. Lezers voor wie een eeuwig vagevuur of hemelperspectief te mager klinkt, zullen zeker inspiratie kunnen opdoen. Het verborgen christendom en Oosterse tradities blijken in hun opvatting omtrent bewustzijn na de dood meer parallel te lopen dan de traditionele kerk prettig vindt.

Struyf, Annemie en Lut Celie - Het kleine sterven

Verschenen bij Van Halewyck in 1996


Documentair verhaal over jonge kinderen en de dood op basis van ervaringen van de auteurs met kinderen met kanker waarin de nadruk ligt op de ziekte- en doodsbeleving van het kind en de consequenties voor de naaste omgeving. Het boek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Binnen een duidelijke verhaalstructuur wordt een aantal thema's rondom het doodzieke en stervende kind belicht, zoals de specifieke ziekte- en doodsbeleving van een kind, de gevolgen voor de moeder-kindrelatie en de andere gezinsleden en naaste omgeving. Vlot leesbaar en aangrijpend boek.

Sutherland, Cherie - Tr÷stliche Begegnungen mit verstorbenen Kindern

Verschenen bij Scherz (Duitsland) in 1998


De auteur is een Australische professor in de sociologie die schrijft over het verschijnsel dat gestorven kinderen spontaan (dus zonder tussenkomst van een medium) contact opnemen met hun ouders. Sutherland kon talrijke ouders bewegen hun ervaringen te vertellen in dit boek. Dit contact opnemen kan op verschillende manieren zijn: ouders voelen een aanwezigheid, horen de stem van hun kind, spreken met hem of haar, ze ruiken een bepaalde geur die sterk verbonden was met hun kind, ze voelen een aanraking. Uit de ervaringen die in dit boek verzameld zijn kunnen we leren onze waarnemingen en gevoelens te vertrouwen. De dood is niet het einde maar een overgang.

Tucker, Jim B. - Mama, vroeger was ik ů: de herinneringen van kinderen aan vorige levens

Verschenen bij Bruna in 2006


Een onderzoeker van de Universiteit van Virginia (USA) presenteert hier de resultaten van onderzoek naar de bewering van meer dan 2500 (ook westerse) kinderen dat ze zich een vorig leven en/of tussenbestaan, conceptie, zwangerschap, geboorte herinneren. Zij vertonen gedrag, emoties, lichamelijke kenmerken of doen uitspraken die dat staven. Aan deze universiteit wordt sinds 1958 onderzoek naar dit fenomeen gedaan, hetgeen startte met publicaties van de academicus en pionier op dit gebied, Ian Stevenson. Tucker is voor een groot publiek beter te lezen dan Stevenson, benadrukt het analytische karakter van het boek en vraagt de lezer zichzelf een oordeel te vormen over het al dan niet bestaan van reïncarnatie.

Voorhoeve, Bert (samenstelling) - Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood

Verschenen bij Christofoor in 1997


Deze bundel met verhalen en sprookjes uit de wereldliteratuur is samengesteld om te gebruiken bij stervensbegeleiding en rouwverwerking. Afhankelijk van de fase waarin de zieke of stervende mens zich bevindt, kan gekozen worden uit drie categorieen verhalen. N.a.v. de verhalen over het leven (1) kunnen zingevings-, en aanvaardingsgesprekken worden gevoerd. Met categorie 2., verhalen op de grens van leven en dood, kan de symboliek en beeldtaal rond het naderend einde beleefd en begeleid worden. In de laatste categorie verhalen is de dood een feit: de verhalen kunnen bemoedigen of geruststellen.

Voorhoeve, Bert (samenstelling) - Verhalen en sprookjes rond de geboorte

Verschenen bij Christofoor in 2000


Verhalen en sprookjes uit uiteenlopende tijden en culturen rond het thema geboorte. In de uitvoerige inleiding vertelt de schrijver hoe de beelden uit verhalen kind en volwassene kunnen voeden en verrijken en beweging kunnen brengen in de kijk op de oorsprong van de mens, het wezen van het kind, verwachting, geboorte en opvoeding. Het boek is ingedeeld in drie delen: de tijd voor de geboorte, de geboorte en het opgroeien.

Zanden, Monique van der - Het pad van de regenboog

Verschenen bij Christofoor in 2005


De elfjarige Mirte zoekt de weg naar het Hemelhuis om haar stervende oma te helpen. Ze wordt onderweg geholpen door sprekende Hemelbosdieren die nu via Mirte sprookjes als een soort hemeltaal overbrengen van 'overleden' mensen aan achtergebleven dierbaren. Voordat Mirte het Hemelhuis bereikt, ontmoet ze vreemde personages die uit eigenbelang tevens de weg willen vinden. Zo worden verschillende verhalen hier in een raamvertelling aan elkaar geregen. Het spirituele hoofdthema, een leven na de dood, is respectvol, gevoelig en met de nodige realiteitszin weergegeven vanuit verschillende gezichtspunten.

Zeylmans, Renee - Rouwverwerking en rouwbegeleiding : sterven, rouwen, troosten

Verschenen bij Christofoor in 2000


Dit boek gaat over rouwen, sterven en troosten. Het gaat in op thema's als vergeven, geluk en meditatie en ook over sterke (herinnerings-)beelden, engelen en de essentie van riten. De auteur is gespecialiseerd therapeute, sterk geworteld in de antroposofie, maar presenteert haar ervaringen en die van anderen hier in een voor zeer velen heel open en toegankelijke vorm.