LinksNederlandse sites:

www.rouwverwerking.startpagina.nlwebsite image : met diverse rubrieken waaronder lotgenotencontact, gedichten, rouwtherapie en herdenkingssites


www.herdenk-kinderen.startkabel.nlwebsite image : met diverse rubrieken waaronder hulpverlening en rouwbegeleiding, rondom de uitvaart, herdenkingssites van overleden kinderen


www.vook.nlwebsite image : is de website van de Vereniging Ouders van een Overleden Kind. Dit is een landelijke zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven wil bieden aan lotgenoten en ze met elkaar in contact wil brengen.


www.kubler-ross.nlwebsite image : is de website van de Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland. Dit is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross levend te houden. De EKR wil in onvoorwaardelijke liefde mensen helpen moeilijke ervaringen zoals verlies (in de breedste zin), sterven en rouw een zinvolle plaats in hun leven te geven. Met informatie over activiteiten, symposia, ontmoetingsgroepen, cursussen en workshops.


www.lieve-engeltjes.nlwebsite image : is de website van een nederlandstalige contactgroep voor mensen die te maken hebben met het verlies van een kind. Via deze site bieden zij aan ouders en andere betrokkenen de mogelijkheid om 24 uur per dag met lotgenoten in contact te komen door middel van diverse maillijsten. Een paar keer per jaar verschijnt er een electronische nieuwsbrief.


www.achterderegenboog.nlwebsite image : :is de website van de Stichting Achter de Regenboog en is bedoeld voor kinderen en jongeren die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare. Met informatie voor kinderen, ouders en verzorgers, docenten en hulpverleners.Buitenlandse sites:

www.after-death.comwebsite image : opgezet in december 1996 door Bill en Judy Guggenheim om te dienen als forum voor het delen van ADC's (after death communications) en aanverwante spirituele ervaringen. Een ADC is een postuum contact, een spirituele ervaring die plaatsvindt wanneer iemand direct en spontaan contact krijgt met een overleden familielid of vriend. Met nieuws, chat rooms, artikelen en een boekwinkel.


www.childpastlives.orgwebsite image : is de website van het Carol Bowman Past Life Center. Bowman schreef 'Wie was mijn kind' en 'Kinderen uit de hemel'. Met Past Life Forum met o.a. veelgestelde vragen over reïncarnatie.